Menu Zamknij

Sprzedaż nieruchomości lokalowej

Do sprzedaży nieruchomości lokalowej w szczególności potrzebne są:

– numer księgi wieczystej

– podstawa nabycia (do wglądu)

– zaświadczenie o rewitalizacji gruntów

– zaświadczenie o braku zaległości z tytułu użytkowania lokalu

– zaświadczenie o braku zameldowanych osób

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Do sprzedaży nieruchomości gruntowej w szczególności potrzebne są:

– numer księgi wieczystej

– podstawa nabycia (do wglądu)

– wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

– zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

– zaświadczenie o rewitalizacji gruntów

– zaświadczenie o uproszczonym planie urządzania lasów

– zaświadczenie o braku zameldowanych osób