Menu Zamknij

Rozdzielność majątkowa

Do umowy rozdzielności majątkowej w szczególności potrzebny jest:

– odpis skrócony aktu małżeństwa

Rozdzielność majątkowa to stan prawny, który występuje w małżeństwach lub związkach partnerskich, w których małżonkowie lub partnerzy postanawiają uregulować, jakie składniki ich majątku są wspólne, a jakie indywidualne.

Istnieją różne formy rozdzielności majątkowej, a dwie najczęstsze to:

Wspólność majątkowa (tzw. ustawowa): W tym przypadku cały majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa lub związku partnerskiego stanowi wspólną własność obojga partnerów. Oznacza to, że zarówno dochody, jak i długi są dzielone między małżonków/parterów.

Rozdzielność majątkowa umowna (tzw. intercyza): Małżonkowie lub partnerzy decydują samodzielnie, w drodze umowy (intercyzy), jakie składniki ich majątku są wspólne, a jakie osobiste. W ramach takiej umowy można ustalić różne zasady dotyczące majątku, takie jak podział nieruchomości, udziałów w przedsiębiorstwie czy też dziedziczenia.

Wybór między wspólnością majątkową a rozdzielnością majątkową umowną zależy od preferencji i potrzeb partnerów. Intercyza może być szczególnie przydatna, gdy jeden z partnerów ma większy majątek lub przedsiębiorstwo, które chce zachować jako odrębne.

Rozdzielność majątkowa ma znaczenie zarówno podczas trwania związku, jak i w przypadku rozstania lub rozwodu, gdy określa, jakie składniki majątkowe podlegają podziałowi.

Warto pamiętać, że prawa i regulacje dotyczące rozdzielności majątkowej mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu, dlatego zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. prawa rodzinnego w danym jurysdykcji.