Menu Zamknij

Darowizna nieruchomości gruntowej

Do darowizny nieruchomości gruntowej w szczególności potrzebne są:

– numer księgi wieczystej

– podstawa nabycia (do wglądu)

– wypis z rejestru gruntów bądź wyrys z mapy ewidencyjnej

– zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Darowizna nieruchomości lokalowej

Do darowizny nieruchomości lokalowej w szczególności potrzebne są:

– numer księgi wieczystej

– podstawa nabycia (do wglądu)

– zaświadczenie o braku zaległości z tytułu użytkowania lokalu