Menu Zamknij

UCHWAŁY SN

UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2015 ROKU, SYGN. AKT III CZP 34/14 –

Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO – IZBA CYWILNA Z DNIA 6.08.2014 R., SYGN. AKT I CSK 592/13 –

ODWOŁANIE DAROWIZNY UZASADNIA NIEWDZIĘCZNOŚĆ TAKŻE WOBEC BLISKICH DARCZYŃCY (A NIE TYLKO WOBEC DARCZYŃCY)