Menu Zamknij

REFORMA PROCESU KARNEGO

Od 1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja diametralnie zmieniająca dotychczasową procedurę karną. Podstawowymi założeniami nowej procedury ma być szybszy i sprawniejszy przebieg procesu karnego a także zwiększenie niezależności i niezawisłości sędziowskiej. Sędzia od 1 lipca zostaje praktycznie pozbawiony inicjatywy dowodowej, jego rola zostaje sprowadzona do oceny dowodów przedstawionych przez strony i wydania sprawiedliwego wyroku. Prokurator natomiast nie będzie zobowiązany do przesyłania sądowi całego materiału dowodowego a tylko część będącą podstawą oskarżenia. W związku z realizacją celu tej nowelizacji jakim jest między innymi odciążenie sądów zwiększa się rola stosowania trybów konsensualnych, w razie przyjęcia których proces niejednokrotnie nie będzie konieczny.

W związku ze zmianą procedury karnej zmieniono również kodeks karny, przede wszystkim w zakresie kar, środków karnych i zabezpieczających jak również zasad wymiaru kary głównie w kierunku częstszego orzekania kar nie izolacyjnych.