Menu Zamknij

EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE

Od 17 sierpnia 2015 roku wejdzie do polskiego porządku prawnego „Europejskie poświadczenie spadkowe”. Wobec powyższego notariusze będą mieli jeszcze szerszy zakres możliwości stwierdzania spadku. Notariusz wydając przedmiotowy dokument potwierdzać w nim będzie tytuł prawny do spadku, w związku z czym spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentu bądź zarządcy spadku będą mogli teraz zgłosić się do Kancelarii Notarialnej w celu uzyskania Europejskiego poświadczenia spadku Ponadto będzie on uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Zjednoczonego Królestwa, Irlandii i Danii. Dokument ten pozwoli na szybkie, łatwe i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej.